Προγραμματισμός εργασιών σπουδαστών

Προσθέστε τις εργασίες σας και τις προθεσμίες σε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο και θα μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες σε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ημερολόγιο.

Excel

Προγραμματισμός εργασιών σπουδαστών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας