Προσαρμοζόμενη ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο, μπορείτε να προγραμματίσετε στοιχεία της ημερήσιας διάταξης τα οποία προσαρμόζουν αυτόματα τη διάρκειά τους όταν προστίθενται και αλλάζουν άλλα στοιχεία. Ο αυτόματος προγραμματισμός των στοιχείων της ημερήσιας διάταξης σας απαλλάσσει από τη διαδικασία των υπολογισμών του χρόνου που ορίζεται σε κάθε ομιλητή και σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορες ενημερώσεις της τελευταίας στιγμής στη λίστα της ημερήσιας διάταξής σας.

Excel

Προσαρμοζόμενη ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας