Προσκλητήριο γάμου

Αυτό το προσκλητήριο γάμου 4 x 6" μπορεί να προσαρμοστεί και λειτουργεί με δεσμίδες καρτών Avery 5889 ή 8386. Οι απλές οδηγίες στο πρότυπο μπορούν να διαγραφούν εύκολα στην κεφαλίδα.

Word

Λήψη
Προσκλητήριο γάμου