Προσκλητήριο γάμου

Αυτό το προσκλητήριο γάμου 4 x 6" μπορεί να προσαρμοστεί και λειτουργεί με δεσμίδες καρτών Avery 5889 ή 8386. Οι απλές οδηγίες στο πρότυπο μπορούν να διαγραφούν εύκολα στην κεφαλίδα.

Word

Προσκλητήριο γάμου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας