Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες με λουλούδια

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο επαγγελματικής κάρτας με λουλούδια για να δημιουργήσετε μοναδικές προσωπικές ή επαγγελματικές κάρτες. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο. Οι κάρτες είναι τυπικού μεγέθους 3-1/2 x 2 ίντσες και είναι συμβατές με Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 και 28878.

Word

Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες με λουλούδια

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας