Προσωπική παρακολούθηση χρημάτων

Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει την παρακολούθηση των χρημάτων σας. Εισαγάγετε το αρχικό σύνολο των μετρητών και κάθε συναλλαγή σας και αφήστε το Excel να κάνει τα υπόλοιπα. Ταξινομήστε λεπτομερώς τις δαπάνες σας ανά λογαριασμό, χρησιμοποιώντας αναλυτές.

Excel

Προσωπική παρακολούθηση χρημάτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας