Προϋπολογισμός ακαδημαϊκής λέσχης

Ορίστε τον προϋπολογισμό ή το στόχο της λέσχης σας για το έτος και παρακολουθήστε τα έσοδα και τα έξοδα. Δείτε με μια ματιά ποιες ροές εσόδων και ποια έξοδα είναι υψηλά ή χαμηλά με αυτό το οπτικά εμπλουτισμένο πρότυπο.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Προϋπολογισμός ακαδημαϊκής λέσχης