Προϋπολογισμός καναλιού μάρκετινγκ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο, πιθανώς σε συνδυασμό με έναν προϋπολογισμό μάρκετινγκ, για να αποφασίζετε πόσα χρήματα θέλετε να ξοδεύετε στις δραστηριότητες του καναλιού μάρκετινγκ.

Excel

Λήψη
Προϋπολογισμός καναλιού μάρκετινγκ