Προϋπολογισμός μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων

Αυτό το πρότυπο προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή μια μικρή επιχείρηση για την παρακολούθηση του εισοδήματος και των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Ένα γράφημα οριζόντιων γραμμών οπτικοποιεί την ενέργεια.

Excel

Προϋπολογισμός μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας