Προϋπολογισμός μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων

Αυτό το πρότυπο προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή μια μικρή επιχείρηση για την παρακολούθηση του εισοδήματος και των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Ένα γράφημα οριζόντιων γραμμών οπτικοποιεί την ενέργεια.

Excel

Λήψη
Προϋπολογισμός μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων