Προϋπολογισμός πανεπιστημίου

Δείτε με μια ματιά αν τα διαθέσιμα κονδύλιά σας επαρκούν για τα μηνιαία έξοδα του πανεπιστημίου σας και ποια έξοδα είναι υψηλότερα με αυτό το πρότυπο προϋπολογισμού.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Προϋπολογισμός πανεπιστημίου