Πρόγραμμα έργων μάρκετινγκ

Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης ή οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρότυπο για την παρακολούθηση μεμονωμένων παραδοτέων του προγράμματός τους μάρκετινγκ ή έργου.

Excel

Λήψη
Πρόγραμμα έργων μάρκετινγκ