Πρόγραμμα έργων μάρκετινγκ

Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης ή οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρότυπο για την παρακολούθηση μεμονωμένων παραδοτέων του προγράμματός τους μάρκετινγκ ή έργου.

Excel

Πρόγραμμα έργων μάρκετινγκ

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας