Πρόγραμμα απουσιών υπαλλήλου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για οποιοδήποτε έτος για να παρακολουθείτε την αναφορά απουσιών και ωρών των υπαλλήλων σας. Μπορεί να προσαρμοστεί, έχει χρωματική κωδικοποίηση και παρακολουθεί κάθε μήνα. Λειτουργεί! Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Πρόγραμμα απουσιών υπαλλήλου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας