Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι

Ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο προγράμματος για την οργάνωση και την παρακολούθηση των εργασιών για το σπίτι για διάφορα μαθήματα. Επιλέξτε "Νέα εβδομάδα" και το Excel θα δημιουργήσει αυτόματα μια νέα καρτέλα προγράμματος, η οποία είναι έτοιμη για εισαγωγή δεδομένων.

Excel

Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
SmartArt βασικής λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Καθημερινό πρόγραμμα Excel
Λίστα εβδομαδιαίων εργασιών Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας