Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι

Ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο προγράμματος για την οργάνωση και την παρακολούθηση των εργασιών για το σπίτι για διάφορα μαθήματα. Επιλέξτε "Νέα εβδομάδα" και το Excel θα δημιουργήσει αυτόματα μια νέα καρτέλα προγράμματος, η οποία είναι έτοιμη για εισαγωγή δεδομένων.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι