Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι

Ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο προγράμματος για την οργάνωση και την παρακολούθηση των εργασιών για το σπίτι για διάφορα μαθήματα. Επιλέξτε "Νέα εβδομάδα" και το Excel θα δημιουργήσει αυτόματα μια νέα καρτέλα προγράμματος, η οποία είναι έτοιμη για εισαγωγή δεδομένων.

Excel

Πρόγραμμα εργασιών για το σπίτι

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας