Πρόγραμμα καθημερινών μαθημάτων

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για το λεπτομερή σχεδιασμό των καθημερινών προγραμμάτων των μαθημάτων τους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Excel

Λήψη
Πρόγραμμα καθημερινών μαθημάτων