Πρόγραμμα μαθήματος εκπαιδευτικού

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν το μάθημα της τάξης τους με αυτό απλό πρότυπο προγράμματος μαθήματος σε μορφή λίστας. Το πρότυπο περιλαμβάνει χώρο για τον τίτλο του μαθήματος, το θέμα, το συντάκτη, το βαθμό, τη χρονική διάρκεια, την εξέταση, τον στόχο, τα απαραίτητα υλικά, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες, τα συμπεράσματα και επιπλέον βαθμό. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Πρόγραμμα μαθήματος εκπαιδευτικού

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας