Πρόγραμμα μαθητή

Ένα ευανάγνωστο πρότυπο προγράμματος που επιτρέπει στους μαθητές να διαχειρίζονται την ημέρα τους. Οι αναλυτές πινάκων επιτρέπουν το εύκολο φιλτράρισμα, ενώ η μορφοποίηση υπό όρους σάς επιτρέπει να είστε συνεπείς.

Excel

Πρόγραμμα μαθητή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
SmartArt βασικής λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Καθημερινό πρόγραμμα Excel
Λίστα εβδομαδιαίων εργασιών Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας