Πρόγραμμα μαθητή

Ένα ευανάγνωστο πρότυπο προγράμματος που επιτρέπει στους μαθητές να διαχειρίζονται την ημέρα τους. Οι αναλυτές πινάκων επιτρέπουν το εύκολο φιλτράρισμα, ενώ η μορφοποίηση υπό όρους σάς επιτρέπει να είστε συνεπείς.

Excel

Πρόγραμμα μαθητή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας