Πρόγραμμα μαθητή

Ένα ευανάγνωστο πρότυπο προγράμματος που επιτρέπει στους μαθητές να διαχειρίζονται την ημέρα τους. Οι αναλυτές πινάκων επιτρέπουν το εύκολο φιλτράρισμα, ενώ η μορφοποίηση υπό όρους σάς επιτρέπει να είστε συνεπείς.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόγραμμα μαθητή