Πρόγραμμα μελέτης στο σπίτι

Ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο προγράμματος για την οργάνωση και την παρακολούθηση των εργασιών για το σπίτι για διάφορα μαθήματα.

Excel

Πρόγραμμα μελέτης στο σπίτι

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας