Πρόγραμμα παρακολούθησης βαθμολογίας και μέσου όρου των σπουδαστών

Παρακολουθήστε τους βαθμούς και τον μέσο όρο σας με αυτό το χρήσιμο πρότυπο. Εισαγάγετε τους βαθμούς σας στην καρτέλα του προγράμματος παρακολούθησης και το Excel θα υπολογίσει τις επιδόσεις σας με βάση τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Excel

Πρόγραμμα παρακολούθησης βαθμολογίας και μέσου όρου των σπουδαστών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας