Πρόγραμμα παρακολούθησης βαθμολογίας και μέσου όρου των σπουδαστών

Παρακολουθήστε τους βαθμούς και τον μέσο όρο σας με αυτό το χρήσιμο πρότυπο. Εισαγάγετε τους βαθμούς σας στην καρτέλα του προγράμματος παρακολούθησης και το Excel θα υπολογίσει τις επιδόσεις σας με βάση τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Excel

Πρόγραμμα παρακολούθησης βαθμολογίας και μέσου όρου των σπουδαστών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας