Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων

Παρακολουθήστε τις πωλήσεις εισιτηρίων για την εκδήλωσή σας με αυτό το πρότυπο που παρακολουθεί τον αριθμό εισιτηρίων που πωλούνται σε έως και τρία διαφορετικά επίπεδα τιμής και υπολογίζει τα συνολικά έσοδα πωλήσεων.

Excel

Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Προγραμματισμός ταξιδιού Excel
Πρόγραμμα παρακολούθησης οφειλών σε λέσχες Excel
Οργάνωση ιδεών Excel
Προγραμματισμός εργασιών σπουδαστών Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας