Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων

Παρακολουθήστε τις πωλήσεις εισιτηρίων για την εκδήλωσή σας με αυτό το πρότυπο που παρακολουθεί τον αριθμό εισιτηρίων που πωλούνται σε έως και τρία διαφορετικά επίπεδα τιμής και υπολογίζει τα συνολικά έσοδα πωλήσεων.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων