Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων

Παρακολουθήστε τις πωλήσεις εισιτηρίων για την εκδήλωσή σας με αυτό το πρότυπο που παρακολουθεί τον αριθμό εισιτηρίων που πωλούνται σε έως και τρία διαφορετικά επίπεδα τιμής και υπολογίζει τα συνολικά έσοδα πωλήσεων.

Excel

Πρόγραμμα παρακολούθησης πωλήσεων εισιτηρίων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας