Πρόγραμμα τάξης (θεματικό)

Σπουδαστές, διατηρήστε οργανωμένα τα προγράμματα των εβδομαδιαίων μαθημάτων και των εργασιών για το σπίτι με αυτό το πρότυπο με το γελαστό πρόσωπο. Τα θέματα αναγράφονται ως στήλες στο επάνω μέρος και διάφορα γελαστά πρόσωπα προβλέπουν τη διάθεση της ημέρας.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόγραμμα τάξης (θεματικό)