Πρόγραμμα τάξης (χρονικό)

Μην ξεχάσετε εκείνη την παράδοση εργασίας! Παρακολουθήστε τα μαθήματά σας και τις προθεσμίες των εργασιών σας με αυτό το εβδομαδιαίο πρότυπο προγράμματος σε διαστήματα μισής ώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σαββατοκύριακα.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόγραμμα τάξης (χρονικό)