Πρόγραμμα τάξης (χρονικό)

Μην ξεχάσετε εκείνη την παράδοση εργασίας! Παρακολουθήστε τα μαθήματά σας και τις προθεσμίες των εργασιών σας με αυτό το εβδομαδιαίο πρότυπο προγράμματος σε διαστήματα μισής ώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σαββατοκύριακα.

PowerPoint

Πρόγραμμα τάξης (χρονικό)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Λίστα εβδομαδιαίων εργασιών Excel
Πρόγραμμα τάξης Excel
Χρονοδιάγραμμα εργασιών Excel
Πρόγραμμα τάξης (θεματικό) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας