Πρόγραμμα τάξης

Διατηρήστε ενημερωμένο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης με αυτό το εύχρηστο πρότυπο. Εισαγάγετε το χρόνο έναρξης και το χρονικό διάστημα για το πρόγραμμά σας και οι χρονικές υποδιαιρέσεις θα δημιουργηθούν αυτόματα. Ορίστε την κωδικοποίηση χρωμάτων που θέλετε και δεσμεύστε χρόνο για μελέτη.

Excel

Πρόγραμμα τάξης

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας