Πρόγραμμα τάξης

Διατηρήστε ενημερωμένο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης με αυτό το εύχρηστο πρότυπο. Εισαγάγετε το χρόνο έναρξης και το χρονικό διάστημα για το πρόγραμμά σας και οι χρονικές υποδιαιρέσεις θα δημιουργηθούν αυτόματα. Ορίστε την κωδικοποίηση χρωμάτων που θέλετε και δεσμεύστε χρόνο για μελέτη.

Excel

Πρόγραμμα τάξης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χρονοδιάγραμμα εργασιών Excel
Εβδομαδιαίο φοιτητικό πρόγραμμα Excel
Πρόγραμμα τάξης (θεματικό) PowerPoint
Πρόγραμμα τάξης (χρονικό) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας