Πρόσκληση σε πάρτι με φωτογραφία (σχεδίαση με μπαλόνια, μισή αναδίπλωση)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Λήψη
Πρόσκληση σε πάρτι με φωτογραφία (σχεδίαση με μπαλόνια, μισή αναδίπλωση)