Πρόσκληση σε πάρτι (σχεδίαση "λουλούδια")

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Λήψη
Πρόσκληση σε πάρτι (σχεδίαση "λουλούδια")