Πρόσκληση σε πάρτι

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρούμενο καλοκαιρινό πρότυπο και εκτυπώστε τις δικές σας προκλήσεις στο σπίτι. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε τύπο χαρτιού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις γραμμές κοπής και διπλώματος στο πρότυπο.

Word

Πρόσκληση σε πάρτι

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας