Πρόσκληση σε πάρτι

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρούμενο καλοκαιρινό πρότυπο και εκτυπώστε τις δικές σας προκλήσεις στο σπίτι. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε τύπο χαρτιού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις γραμμές κοπής και διπλώματος στο πρότυπο.

Word

Λήψη
Πρόσκληση σε πάρτι