Πρόσκληση σε πάρτι

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο κάρτας με το καλοκαιρινό θέμα για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε πάρτι και να γιορτάσετε την εποχή που έρχεται. Είναι προδιαμορφωμένες στο εσωτερικό τους και έτσι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τις λεπτομέρειες, να τις εκτυπώσετε και να τις στείλετε. Είναι κατάλληλη για κάρτες Avery.

Word

Πρόσκληση σε πάρτι

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας