Πρόσκληση σε πάρτι

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο κάρτας με το καλοκαιρινό θέμα για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε πάρτι και να γιορτάσετε την εποχή που έρχεται. Είναι προδιαμορφωμένες στο εσωτερικό τους και έτσι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τις λεπτομέρειες, να τις εκτυπώσετε και να τις στείλετε. Είναι κατάλληλη για κάρτες Avery.

Word

Λήψη
Πρόσκληση σε πάρτι