Πρόσκληση σε πάρτυ διακοπών με κόκκινα και πράσινα στολίδια (Επίσημο σχέδιο)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Πρόσκληση σε πάρτυ διακοπών με κόκκινα και πράσινα στολίδια (Επίσημο σχέδιο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση με κόκκινες ακτινικές γραμμές (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κάρτα με φωτογραφία διακοπών (σχέδιο με νιφάδες χιονιού) PowerPoint
Προγραμματισμός πάρτι Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας