Πρόσκληση (σχέδιο με ήλιο και άμμο)

Σε αυτό το πρότυπο πρόσκλησης σε πάρτι απεικονίζεται ένα σχέδιο με ήλιο και άμμο και περιλαμβάνονται τα εξής πεδία με δυνατότητα τροποποίησης: τίτλο πρόσκλησης, περιγραφή εκδήλωσης, άτομο επικοινωνίας, ημερομηνία και τοποθεσία. Βρείτε πρότυπα που ταιριάζουν με αυτό το σχέδιο κάνοντας κλικ στην παραπάνω σύνδεση "Δείτε επίσης".

Word

Πρόσκληση (σχέδιο με ήλιο και άμμο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας