Πρόσκληση (σχέδιο με ήλιο και άμμο)

Σε αυτό το πρότυπο πρόσκλησης σε πάρτι απεικονίζεται ένα σχέδιο με ήλιο και άμμο και περιλαμβάνονται τα εξής πεδία με δυνατότητα τροποποίησης: τίτλο πρόσκλησης, περιγραφή εκδήλωσης, άτομο επικοινωνίας, ημερομηνία και τοποθεσία. Βρείτε πρότυπα που ταιριάζουν με αυτό το σχέδιο κάνοντας κλικ στην παραπάνω σύνδεση "Δείτε επίσης".

Word

Λήψη
Πρόσκληση (σχέδιο με ήλιο και άμμο)