Πρότυπο για προσωπικές επιστολές (κομψή σχεδίαση επιστολής σε γκρι-πράσινο χρώμα)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δώσετε μια προσωπική νότα στις επιστολές σας. Περιέχει δομικά τμήματα για την ημερομηνία, την προσφώνηση χαιρετισμού, το κείμενο και τη φράση κλεισίματος της επιστολής.

Word

Πρότυπο για προσωπικές επιστολές (κομψή σχεδίαση επιστολής σε γκρι-πράσινο χρώμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Προσωπικό επιστολόχαρτο Word
Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο) Word
Επιστολόχαρτο (κόκκινο και μαύρο σχέδιο) Word
Επιστολόχαρτο (διαχρονικό σχέδιο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας