Συνεργασία ανταλλαγής ιδεών

Οργανώστε μια σύσκεψη ανταλλαγής ιδεών ομάδας με αυτό το πρότυπο, που έχει ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας στο οποίο κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να παραθέσει δέκα ιδέες με τα υπέρ και τα κατά τους. Κάθε στοιχείο λίστας εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας σύνοψης, όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να κατατάξουν όλες τις ιδέες από το 1 έως το 5.

Excel

Συνεργασία ανταλλαγής ιδεών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας