Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την απλή συνοδευτική επιστολή για να συνοδεύσετε το χρονολογικό σας βιογραφικό. Ταιριάζει με το πρότυπο απλού βιογραφικού.

Word

Λήψη
Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)