Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την απλή συνοδευτική επιστολή για να συνοδεύσετε το χρονολογικό σας βιογραφικό. Ταιριάζει με το πρότυπο απλού βιογραφικού.

Word

Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας