Συνοδευτική επιστολή

Χρησιμοποιήστε αυτό το ήδη μορφοποιημένο πρότυπο για να γράψετε μια επαγγελματική συνοδευτική επιστολή που θα συνοδεύσει το βιογραφικό σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Συνοδευτική επιστολή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επιστολόχαρτο Word
Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο) Word
Επιστολόχαρτο (κόκκινο και μαύρο σχέδιο) Word
Συνοδευτική επιστολή (μπλε) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας