Συνοδευτική επιστολή

Χρησιμοποιήστε αυτό το ήδη μορφοποιημένο πρότυπο για να γράψετε μια επαγγελματική συνοδευτική επιστολή που θα συνοδεύσει το βιογραφικό σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Συνοδευτική επιστολή