Συνοδευτική σελίδα φαξ (επαγγελματικό θέμα)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Συνοδευτική σελίδα φαξ (επαγγελματικό θέμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

SmartArt βασικής λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Ακαδημαϊκή παρουσίαση, με λεπτές ρίγες και κορδέλα (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Ετικέτα ένθετου CD (συμβατή με Avery 5693) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας