Συνοδευτική σελίδα φαξ (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Συνοδευτική σελίδα φαξ (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας