Συνοδευτικό φύλλο φαξ

Αυτό το κλασικό πρότυπο συνοδευτικής σελίδας φαξ προσφέρει στους παραλήπτες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται με μια ματιά.

Word

Λήψη
Συνοδευτικό φύλλο φαξ