Συστατική επιστολή για υπάλληλο

Συντάξτε μια συστατική επιστολή για έναν υπάλληλο της επιχείρησης που απολύθηκε για επιχειρηματικούς λόγους. Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο επιστολής αναφέρει τα επιτεύγματα και τις δεξιότητες του υπαλλήλου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

Word

Συστατική επιστολή για υπάλληλο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας