Σχέδιο δημιουργίας προφίλ για κοινό-στόχο

Δημιουργήστε ένα σχέδιο για να προσδιορίσετε το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία σας. Οι επαγγελματίες μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προσβάσιμο πρότυπο για μπορέσουν να προσδιορίσουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία καθώς και το πώς θέλουν να φαίνεται η εταιρεία τους στα μάτια των καταναλωτών. Μπορείτε να βρείτε συνοδευτικά πρότυπα στην ενότητα "Στρατηγική μάρκετινγκ", κάνοντας κλικ στις συνδέσεις "Δείτε επίσης" παραπάνω.

Word

Σχέδιο δημιουργίας προφίλ για κοινό-στόχο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας