Σχέδιο μαθήματος

Οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν το σχέδιο μαθήματός τους με αυτό το μονοσέλιδο προσβάσιμο πρότυπο, που διαθέτει χώρο για να παραθέσετε τους στόχους του μαθήματος, πληροφορίες, βαθμολόγηση, δραστηριότητα, υλικά που χρειάζονται και άλλους πόρους.

Word

Σχέδιο μαθήματος

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας