Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα)

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιβραβεύστε τα τους μαθητές σας για τα επιτεύγματά τους με αυτόν τον προσαρμόσιμο έπαινο. Το σχέδιο του μπλε επίσημου περιγράμματος είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

PowerPoint

Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας