Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα)

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιβραβεύστε τα τους μαθητές σας για τα επιτεύγματά τους με αυτόν τον προσαρμόσιμο έπαινο. Το σχέδιο του μπλε επίσημου περιγράμματος είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα)