Σύνοψη καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων

Θελήσατε ποτέ στο παρελθόν να μάθετε πόσο αξίζει η περιουσία σας; Αυτό το εύχρηστο πρότυπο θα το υπολογίσει για εσάς. Απλώς εισαγάγετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας και δείτε τα αποτελέσματα.

Excel

Λήψη
Σύνοψη καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων