Ταχυδρομική κάρτα προς υποψήφιους πελάτες όταν η θέση έχει καλυφθεί (4 ανά σελίδα)

Στείλτε αυτή την ταχυδρομική κάρτα σε υποψήφιους που κάνουν αίτηση για κάποια θέση που έχει καλυφθεί. Η ταχυδρομική κάρτα τούς ενημερώνει ότι τα στοιχεία τους θα παραμένουν στα αρχεία για ένα έτος, σε περίπτωση που γίνει διαθέσιμη μια νέα θέση. Το πρότυπο περιλαμβάνει τέσσερις ταχυδρομικές κάρτες 4,25 x 5,5 ίντσες ανά σελίδα και λειτουργεί με Avery 3263, 3380, 5989, 8383 και 8387. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Ταχυδρομική κάρτα προς υποψήφιους πελάτες όταν η θέση έχει καλυφθεί (4 ανά σελίδα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας