Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρούμενο πρότυπο ταχυδρομικής κάρτας για να προσκαλέσετε άτομα στο πάρτι γενεθλίων σας. Το πρότυπο αυτό διαθέτει οδηγούς κοπής, ώστε να εκτυπώσετε σε οποιοδήποτε χαρτί και απλώς να κόψετε μετά τις κάρτες που χρειάζεστε.

Word

Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια Word
Ταχυδρομικές κάρτες πρόσκλησης σε γενέθλια (2 ανά σελίδα) Word
Πρόσκληση σε γενέθλια (σχέδιο μπλε ακτίνας σε χρυσό φόντο) PowerPoint
Κάρτα γενεθλίων - αστέρια και ρίγες (παιδιά) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας