Τιμολόγιο για τον υπολογισμό του συνόλου

Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το απλό αλλά κομψό τιμολόγιο για τη χρέωση ενός έργου ή υπηρεσίας που παρέχετε.

Excel

Λήψη
Τιμολόγιο για τον υπολογισμό του συνόλου