Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Στείλτε αυτό το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε πελάτες στο τέλος μιας περιόδου χρέωσης ή έργου. Αυτή η απλή μορφή παραθέτει στοιχεία υπηρεσιών και ποσά, καθώς και το σύνολο. Το πρότυπο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, για να ταιριάζει σε μια πληθώρα τυπικών μεγεθών χαρτιού (letter, legal, executive, κάρτα κ.λπ.). Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας