Τριμηνιαία αναφορά πωλήσεων

Αυτό το απλό και ταυτόχρονα κομψό πρότυπο σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις πωλήσεις όλων των προϊόντων σας ανά τρίμηνο. Προσθέστε προϊόντα στον πίνακα, εισαγάγετε τις πωλήσεις του τριμήνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήθος που θέλετε να παρακολουθείτε στο γράφημα ράβδων. Εύκολο και χρήσιμο.

Excel

Τριμηνιαία αναφορά πωλήσεων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας