Τριμηνιαία αναφορά πωλήσεων

Καταγράψτε πολλά ονόματα προϊόντων με τριμηνιαία στοιχεία πωλήσεων και παρακολουθήστε αυτή την αναφορά να εμφανίζει αυτόματα τις πληροφορίες που συλλέγονται σε ένα γράφημα πίτας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Τριμηνιαία αναφορά πωλήσεων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας