Υπόμνημα

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο υπομνήματος για να κοινοποιήσετε διάφορες ενημερώσεις ή σημαντικές πληροφορίες στους μαθητές ενός σχολείου ή στα μέλη μιας λέσχης.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Υπόμνημα