Φοιτητικό ημερολόγιο

Αυτό το πρότυπο ημερολογίου 12 μηνών είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μπορεί να προσαρμοστεί για οποιοδήποτε έτος από το 1900 έως το 2999. Μπορείτε να παρακολουθείτε σχολικές εργασίες και ωρολόγια προγράμματα, ενώ οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών επισημαίνονται αυτόματα.

Excel

Φοιτητικό ημερολόγιο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας