Φυλλάδιο (επιχείρηση)

Προωθήστε την επιχείρησή σας με αυτό το πρότυπο τρίπτυχου φυλλαδίου επαγγελματικής σχεδίασης. Συμπληρώστε τις πληροφορίες της εταιρείας σας και εξατομικεύστε το πρότυπο προσθέτοντας το λογότυπό σας, αντικαθιστώντας τις εικόνες και αλλάζοντας τα χρώματα χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα θέματα του Word. Σχεδιασμένο ώστε να αποστέλλεται αυτόματα.

PowerPoint

Φυλλάδιο (επιχείρηση)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας επαγγελματικού κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση μάρκετινγκ - Γυάλινος κύβος (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Τρίπτυχο φυλλάδιο (κόκκινο και μαύρο) Word
Φυλλάδιο μικρής επιχείρησης PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας