Φυλλάδιο καλοκαιρινής εκδήλωσης

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο φυλλάδιο εκδήλωσης, για να ειδοποιήσετε άλλα άτομα σχετικά με επικείμενες καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνει πεδία ονόματος, ημερομηνίας, θέσης και περιγραφής εκδήλωσης με δυνατότητα προσαρμογής.

Word

Λήψη
Φυλλάδιο καλοκαιρινής εκδήλωσης