Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)

Δημιουργήστε ένα απλό δίπτυχο φυλλάδιο με γραφήματα, χρησιμοποιώντας τις προτάσεις και τις υποδείξεις προσαρμογής που παρέχονται σε αυτό το πρότυπο σε διαβαθμίσεις της ώχρας και του μπλε.

Word

Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας