Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)

Δημιουργήστε ένα απλό δίπτυχο φυλλάδιο με γραφήματα, χρησιμοποιώντας τις προτάσεις και τις υποδείξεις προσαρμογής που παρέχονται σε αυτό το πρότυπο σε διαβαθμίσεις της ώχρας και του μπλε.

Word

Λήψη
Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)