Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)

Δημιουργήστε ένα απλό δίπτυχο φυλλάδιο με γραφήματα, χρησιμοποιώντας τις προτάσεις και τις υποδείξεις προσαρμογής που παρέχονται σε αυτό το πρότυπο σε διαβαθμίσεις της ώχρας και του μπλε.

Word

Φυλλάδιο (8 1/2 x 11, οριζόντιο, δίπτυχο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας επαγγελματικού κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση μάρκετινγκ - Γυάλινος κύβος (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Τρίπτυχο φυλλάδιο (κόκκινο και μαύρο) Word
Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας